تهران-ایرنا-عضو هیات مدیره انجمن ارتوپدی ایران گفت:با توجه به اهمیت ارتوپدی تروما به عنوان یکی از زیرشاخه های ارتوپدی، به زودی رشته ای تحت این عنوان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد راه اندازی می شود.

 

 

                

دکتر رضاشهریار کامرانی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار کرد:رشته ارتوپدی در سال های اخیر به زیرشاخه های مختلف و مستقل تقسیم شده که از جمله می توان به جراحی های دست، زانو، تعویض مفصل، شانه، ستون فقرات و ارتوپدی اطفال اشاره کرد.

وی با بیان اینکه تروما حجم وسیعی از ارتوپدی را تشکیل می دهد و بخشی از فعالیت همه ارتوپدها مربوط به این بخش است، افزود:به تازگی تلاش هایی برای راه اندازی رشته ارتوپدی تروما آغاز شده است.

تروما (Trauma) در دانش پزشکی به هر نوع ضربه، جراحت، شوک٬ آسیب و حادثه وارد شده بر بدن انسان گفته می شود با این شرط که از خارج به بدن وارد شود و عامل درونی یا بیماری در بدن علت ایجاد آسیب نباشد.

متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی دست گفت: نیمی از فعالیت های متخصصان ارتوپدی در زمینه تروما است اما گاهی تروما خصوصیاتی دارد که آن را از سایر موارد تروما متمایز می کند؛ به عنوان نمونه ترومای فردی که دچار صدمات متعدد مانند شکستگی در ران،ساق، بازو و ترقوه شده است و خونریزی داخل شکمی نیز دارد با ترومای بیماری که فقط ساعد او شکسته تفاوت دارد.

به گفته کامرانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد اقداماتی را در زمینه راه اندازی این رشته آغاز کرده است و انتظار داریم طی یکی دو سال آینده تدریس این رشته به عنوان یکی از زیرشاخه های رشته ارتوپدی در این دانشگاه آغاز شود.

www.AsiaAximed.com